Blåvingegås -Foto: T. SæthreBeskrivelse:
Lengde 60-65 cm. Hode og nakke grå-brun, kropp ellers mere brun -grå, med islett av gråhvite pletter. Vingefjær blåe. Svingfjær og stjert mørkebrun. Hunnen som hannen, men tydelig mindre. Lett gjennkjennelig adferd, når den går eller løper, legger den hals og hode bakover. Aktiv om natten, noe som kanskje forklarer lite kjennskap til denne arten. Blåvingegåsen spiser insekter og små krypdyr. De beiter også  på gress og de grønne delene av forskjellige andre planter.

Utbredelse:
Finnes bare i begrensede områder i Etiopia, hovedsakelig over 1800 meter og opp til 4200 meters høyde.

Habitat: De lever på grassletter nært inntil rennede, eller stillestående vann. Den lokale religionen i området forbyr at fuglen utnyttes til mat, dermed er den ikke direkte truet art. Anslagsvis ca. 5000 til 10 000 individer av arten.

Hekking:

Blåvingegåsen blir forplantingsdyktig ved ca  to års alder. Når hannen skal kurtisere gåsa går den rundt henne med hodet bøyd over ryggen og nebbet pekende oppad til himmelen eller bak ham. Denne holdningen eksponerer hans blåe fjær på vingene. Han vil kommunisere med en lav plystring som høres ut som "wnee-whu-whu-whu-whu-whu-whu-whu" mens han gjør dette. De vil legge fire til syv kremfargede egg som ruges i tretti til trettifem dager. Ungene er nær svarte med sølv-hvite pletter i drakten.

Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett