Tittel Skribent Treff
Gulkinnand - Anas formosa Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 3241
Kappand - Anas capensis Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 5662
Rødhodeand - Netta rufina Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 4860
Svanegås - Anser cygnoides Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 7139
Hvitøyeand - Aythya nyroca Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 4954
Rustand - Tadorna ferruginea Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 5390
Blåvingegås - Cyanochen cyanopterus Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 5416
Praktrustand - Tadorna tadornoides Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 5397
Brunplystreand - Dendrocygna bicolor Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 6711
Brudeand - Aix sponsa Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 8581

Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett