Tittel Skribent Treff
Gulkinnand - Anas formosa Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 3154
Kappand - Anas capensis Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 5594
Rødhodeand - Netta rufina Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 4804
Svanegås - Anser cygnoides Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 7054
Hvitøyeand - Aythya nyroca Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 4886
Rustand - Tadorna ferruginea Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 5323
Blåvingegås - Cyanochen cyanopterus Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 5359
Praktrustand - Tadorna tadornoides Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 5348
Brunplystreand - Dendrocygna bicolor Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 6647
Brudeand - Aix sponsa Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 8474

Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett