Praktrustand, andrikk -Foto: T. SæthreBeskrivelse: En av to arter australske gravender. Lengde 56-72 cm, vingespenn 116-149 cm. Begge kjønn like farger, men hunnen har ikke så skarpe farger. Den har mer markert hvite kanter på nebb og rundt øyne. Lyden på hannen er et lavt honk, ikke ulikt en gås.  Lyden på hunnen er høyt honking og gjentatte ong-gank.

 

Utbredelse:
Hekker i to helt forskjellige områder: sørlige deler av Vest- Australia, og i sørøst fra østlige Sør-Australia, Gjennom Victoria til sørlige New South Wales, og Tasmania. Foretar ikke noen store forflytninger. Noen ganger vandringetter regnskyll, til større elver i nord.


Praktrustand, and -Foto: T. SæthreHabitat:
Holder til ved både brakkvannsområder og  friske vannkilder. Også på øyer langs kysten. Beiter  for det meste på jordbruksland, der den kan gjøre store ødeleggelser. En vanlig art der bestanden har økt  de seneste tiårene. I oppdrett er det vanlig å halveis grave ned rugekasser i bakken, som hos andre gravender. I fangenskap legger de egg fra mai til juli. De legger 8-14 egg som klekkes etter 30 dager. I rugesesongen kan de være aggressive, til og med drepe andre arter ender og gjess.

Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett