Rustand - Foto T. Sæthre Beskrivelse: Rustand er en stor and, total lengde ca 68 cm. Den hører til gruppen gravender, og således beslektet med den godt kjente norske gravanda. Fargen på kroppen er hovedsakelig oransje-brun med svart bak og halefjær. Voksne hanner har et kremfarget hode og nakke, samt en svart krage på halsen i hekkesesongen. Hunnen har en lysere farge i ansiktet, med nesten hvitt innslag, og mangler den svarte kragen rundt halsen. I Tibet og Mongolia er Rustanden sett på som hellig av buddhistene.

Utbredelse: Er utbredt over et stort område på kontinentene Afrika, Asia og Europa.

Habitat: Holder til ved ferskvann, ørken og semi-ørken, temperert grassland, fjell, åpne områder.

Oppdrett/hekking: Litt ulik andre ender bruker rustanda mye tid på land, der finner den gress til spise, samt larver og insekter. Rustender er meget territoriale rundt reirplassen, ellers bruker den mye tid sammen med andre, noen ganger i flokker på flere tusen. Familiegrupper (begge foreldrene og årets unger) holder sammen som en enhet helt til ungene er flyvedyktige. I fangenskap bør de holdes i par i hekketiden på grunn av at de er aggressive mot andre ender.

Rustender - Foto T. Sæthre De legger 8 -10 kremhvite egg i en hule i bakken, rugekasser som graves inn i bakken kan brukes i fangenskap. Hunnen ruger eggene ca 28 dager.  Begge foreldrene oppdrar de unge, som er flyvedyktige ved omtrent åtte ukers alder. Noen ganger hekker rustanda flere kilometer fra nærmeste åpne vann.

 

 

 

Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett