Mikal Nilsen er en av flere ivrige oppdrettere av prydfugl på Fosen i Sør-Trøndelag. Med storhavet rett utafor har han bygd opp et flott voliereanlegg på Ørlandet. Fuglene går ute året rundt, i hver voliere har Mikal bygd et ly mot vinden som på vinteren kan være hard til fuglene.

Det er svømmefugl som er Mikal,s store interesse. Flere arter gjess, hawaiigås, dverg candagås, hvitkinngås og canadagås går i volierene. Av ender har han blant annet krikkand, prydand, hvitøyeand, brudeand, sørblessand og mandarinand.
Canadagjessene gikk i en voliere med en naturlig bekk gjennom. Av og til er de på svømmetur i havet....

 

Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett