Smaragdender - Foto T. Sæthre | Shutterstock Historie: Det er en viss usikkerhet rundt opprinnelelsen til denne nydelige anda. Det antas at den kommer fra Sør-Amerika eller India eller Nord-Amerika. Dens engelske navn er Black East indies, andre navn den har hatt er Buenos Aries Duck, Labrador Duck og Black Brazilian.

 

Standard: Smaragdanda er som en liten stokkand av størrelse, med nydelig grønnsvart glinsende fjærdrakt.

- Vekt: Andrik 1000 g  And 750 g

- Minstevekt for rugeegg er 55 g, fargen er oftest mørkegrønn.

Oppdrett: Holdes enten i par eller i en trio, avhengig av andrikkens energinivå i hekketiden. Legger gjerne to sett med egg i løpet av sesongen om eggene blir fjernet. Kan ruge ut eggene selv om de ikke blir tatt vekk. Gode flygere. Eggene klekkes etter 26-27 dager. Litt skye ender, men blir tamme ved handmating.

Smaragdender - Foto T. Sæthre

Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett