IMG_6669_Tiuren
Eva A. Sæthre

Beskrivelse: Storfugl, vitenskapelig navn Tetrao urogallus er den største arten i hønsefuglfamilien. Hannen, som kalles tiur, kan bli bortimot 90 cm lang og veie opptil 6 kg. Hunnen, som kalles røy, blir betraktelig mindre   (drøyt  60 cm lang og ca 2 kg. Storfuglen finnes utbredt i skogsområdene over hele landet, og livnærer seg hovedsakelig på frø og plantedeler, særlig fra furu, men foretrekker bær og urter i sommerhalvåret. Levealder ca 10-15 år.

 

Utbredelse: Nordlige Europa og Sentral-Asia med flere underarter.

Habitat: Typisk storfuglbiotop er gammelskog (barskog), med innslag av løvskog og åpne sletter, i tillegg til "skjørtegraner" - dvs. gran med store, dekkende grener nederst på stammen - som gir skjul for predatorer som rødrev, hønsehauk og mår.

Reproduksjon: Tiuren begynner å spille i mars og befruktningen skjer da i begynnelsen av mai. Røyene legger egg 2-3 dager etter befruktningen , eggene kan lagres ved ca 10-14 grader i 7 dager, vendes 2 ganger daglig for da å samle klekkinga i puljer. Klekkinga skjer etter 25-26 døgn. Kyllingene kan settes ut i naturen ved 8 ukers alder. Før man skaffer seg noen skogsfugl, anbefaler jeg att buret er med nettingbunn for att det skal være så reinslig og lettvint som mulig å holde rent, tette vegger og tak slik att de ikke blir forstyrret av noe. Not i tak slik att de ikke blir skadet under ett fluktforsøk og not i framvegg, slik att lyset slipper inn, anbefaler også en utevoliere forran dør og framvegg, slik att fuglene ikke blir skremt av noe, og att man da kann slippe de ut i volieren. 

voliere3dz
Foto: E. Nygård

Størrelse på bur: 1 tiur og 2 røy, H 1,2 - 1,8. B 2,5. L 3,0 m. Orrfugl bør også ha tilnærmet samme størrelse som storfugl 
Til Rype :H 1,2 - 1,8. B 1,5. L 2,5 m. 

Føde: Føde til Storfugl, Orrfugl:Oppdrett 2,Havre, Gresspellets, Bar, ellers så blir de veldig tilfreds med knopper og skudd av selje, bjørk,og blåbærlyng er snadder, skal også være god næring i blåbærlyngen som invirker på hælsa til både voksen fugl å kyllinger.  Kyllinger spiser kalkun startfor, syrefrø, løvetannblader, blåbørlyng samt bær, mauregg eller melorm. Husk, reinslighet er MEGET viktig, bruker netting i bunnen på bura, da holder det seg tørt og reint. Den første tiden må kyllingene ha varmelampe, ellers fryser de ihjel veldig fort. Grus og vann må de også ha fra de er kyllinger.

 

 

 

Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett