Oversikten er beregnet på ruging av egg fra domestiserte fugler, men har også relevans for ruging av egg fra andre arter.

 

Symptomer Mulige  årsaker Løsninger
Blanke egg med ikke noe utvilkling av  embryo (ubefruktet) Hannene er underernært Følg anbefalt fôringsprogram for å gi tilstrekkelig ernæring. Erstatt undervektige hanner med sprekere.
For få hanner Øke antall hanner i flokken
Sesongmessig nedgang i fruktbarhet Bruk unge hanner, de er mer motstandsdyktig mot miljømessig stress.
Konkurranse mellom hannene i oppdrettet Ikke bruk for mange hanner. For opp hannene sammen. Plasser midlertidige grupper innenfor store volierer.
Sykelig flokk Gjennomføre et godkjent kontrollprogram for sykdommer
Frosne kammer og hakelapper Sørg for isolerte hus. Vedlikehold drikkekar/kilder.
Gamle hanner Skift ut med yngre hanner.
Selektive hanner Skift ut hannene med nye
Sterile hanner Skift ut hannene
For stor flokk Sørg for tilstrekkelig plass, minst 1 m²/fugl.
Eggene skadet av miljøet Samle egg ofte (minst én gang daglig).
Eggene lagres for lang tid eller feil Lagre egg ved 10-15 grader C. og 60% relativ fuktighet. Legg eggene i rugeren innen 10 dager etter de er lagt

 

Symptomer Mulige årsaker Løsninger
Blodringer i eggene Utilstrekkelig lagring Følg anbefalte rutiner for egglagring og sanking.
Feilaktig rugetemperaturer Sjekk termometerets nøyaktighet og rugemaskinens innstillinger. Følg anbefalt temperaturinnstillinger.
Feilaktig ernæring i oppdrettet Sørg for en diett med balansert næringsinnhold.
Dårlig desinfisering/renhold Følg anbefalte rutiner.

 

Symptomer Mulige årsaker Løsninger
Mange døde embryoer på tidlige stadier Feilaktig rugetemperatur (som regel for høy) Følg anbefalte rugetemperaturer.
Utilstrekkelig vending av eggene Vend minst 3 ganger daglig.
Lav klekkeprosent på grunn av innavl Unngå innavl. Kan være nødvendig å sikre ulike stammer.
Dårlig ventilasjon Øk ventilasjonen i rugemaskinen og / eller rom, men unngå utlufting.
Kyllingdiare eller  andre salmonellainfeksjoner Bruk egg fra sykdomsfrie kilder. Ta blodprøver av eggleggerne.
Utilstrekkelig næring i foret Sørge for en balansert og næringsrik diett for eggleggerne.

Symptomer Mulige årsaker Løsninger
Kyllinger i  eggene, men døde uten klekking For lite fukt Øk fuktigheten i maskinen under rugetiden.
Dårlig ventilasjon Øk ventilasjonen i rugemaskin og/eller rom, men unngå kraftig utlufting.
Feil plassering av eggene i rugemaskinen gir feilplasserte embryoer Sett eggene med den spisse enden ned. Vend eggene tilstrekkelig, men unngå vending de 3 siste dagene før klekking.

Symptomer Mulige årsaker Løsninger
Tidlig klekking (kan ha blodige navler) Høy rugetemperatur Følg anbefalte rugetemperaturer. Sjekk utstyret for funksjoner. Sikre deg mot strømavvik eller høg temperatur i rugerommet.
Upassende egglagring Lagre egg ved 10-15 grader C. and 60% fukt. Vend minst 3 ganger daglig.

Symptomer Mulige årsaker Løsninger
Sen klekking eller ikke klekking på samme tid Lav rugetemperatur Følg anbefalte rugetemperaturer.
Varme og  kalde steder i rugemaskinen på grunn av dårlig design. Kontakt forhandleren av rugemaskinen eller skaff en maskin med annet design.
Gamle eller utilfredstillende lagring av egg Samle egg ofte, lagre eggene i anbefalt temperatur. Ikke lagre lengre enn 10 dager.

Symptomer Mulige årsaker Løsninger
Selvklebende embryoer (embryo kan være innsatt med egginholdet) Høy gjennomsnittlig fukt i maskinen under ruging Følg anbefalte nivåer for fukt under ruging. Sjekk størrelsen på luftrommet i egget som en indikator for justering av fukten i maskinen.
Lav rugetemperatur Følg anbefalt temperatur for rugingen.
Lethal genes Unngå innavl. Må sikre forskjellige stammer for avlen.
Utilfredstillende ventilasjon Øk ventilasjonen i rugemaskinen og/eller rom, men unngså stor utskifting.
For dårlig desinfisering av eggene
Desinfiser eggene etter anbefalte rutiner.

Symptomer Mulige årsaker Løsninger
Embryoet kleber eller sitter fast i skallet Lav fuktighet under ruging (spesielt under klekking) Øk fuktigheten ved å øke fordampningen. Embryer tørker for mye.
Store ventilåpninger Reduser ventilåpninger, men behold en viss utskifting av luften for å hindre uttørking av kyllingene.

Symptomer Mulige årsaker Løsninger
Forkrøplede kyllinger Ukorrekt rugetemperaturer (vanligvis for høy) Følg anbefalte rugetemperaturer.
Lav fuktighet under rugingen Hev fuktigheten ved å øke  vannfordampingen. Embryer tørket for mye.
Feil plassering eller vending av eggene.
Sett eggene med den  spisse enden ned. Vend eggene minst 3 ganger daglig. Ikke vend eggene de siste 3 dagene før klekking.
Arv Riktig sammensetning og oppdrettspraksis vil redusere  problemene.
Glatte klekkeskuffer
Bruk klekkeskuffer med nettingbunn eller legg inn noe sklisikkert.
Dårlig ernæring på eggleggerne Gi en godt balansert næringsrik diet  til eggleggerne.

Symptomer Mulige årsaker Løsninger
Unormale, svake, ellerr små kyllinger Høy ruge - eller klekketemperaturer Følg anbefalte rugetemperaturer.
Små egg gir små kyllinger Bruk bare standard eller store egg.
For lav fuktighet under rugingen Bruk anbefalt fukt for artene egg ruges fra..
For dårlig ventilasjon i klekkedelen Øk ventilasjonen, men unngå trekk.
Syke eller dårlig kondisjonerte dyr i flokken Bruk bare egg fra sykdomsfrie kilder. Ta blodprøver av flokken.
Feil ernæring hos eggleggerne
Gi et godt balansert ernæringsmessig kosthold til avlsdyrene (spesielt vitaminnivåer).
Overdreven bruk av desinfiseringsmidler i klekkeren Desinfiser etter godkjente prosedyrer..

Symptomer Mulige årsaker Løsinger
Kyllinger med anstrengt pusting For mye bruk av skadedyrsmidler Følg anbefalte prosedyrer på desinfesering.
Luftveissykdommer Sjekk sykdomsstatus i avlsflokken. Gjennomføre en grundig opprydding og desinfisering av ruge-og klekkefasiliteter

Symptomer Mulige årsaker Løsninger
Store, myke og grøtaktige kyllinger; døde i klekkeskuffen; dårlig lukt.
Lav gjennomsnittlig rugetemperatur. Dårlig ventilasjon
Følg anbefalte rugetemperaturer. Øk ventilasjonen i rugemaskin og/eller rom, men unngå trekk.
Navleinfeksjon (Omphalitis) Rengjør og desinfiser rugemaskin og klekkeenheter mellom innsettinger av egg. Oppretthold tørre klekkeskuffer. Riktig lagring og desinfisering av egg.

Symptomer Mulige årsaker Løsninger
Uferdige eller uhelede navler Utilfredstillende rugetemperaturer Følg anbefalte rugetemperaturer.
Høy fuktighet under klekking Sørg for passende fukt.
Navleinfeksjon (Omphalitis) Rengjør og desinfiser rugemaskin og klekkeenheter mellom innsettinger av egg. Oppretthold tørre klekkeskuffer. Riktig lagring og desinfisering av egg.

Symptomer Mulige årsaker Løsninger
Korte dun på kyllingen Høye rugetemperaturer Følg anbefalte rugetemperaturer.
Lav fukt under rugingen Følg antatt årsak for å ordne opp i utilstrekkelig fukt i kabinen.
Mye ventilasjon Reduser ventilåpninger, men sørg for nok ventilasjon.
Kyllingene har vært for lenge i rugemaskinen etter klekking Ta ut alle kyllingene fra rugemaskinen så snart de er tørre, og senest etter 24 timer.

Symptomer Mulige årsaker Løsninger
Overdreven gul dunfarge Feil og overdreven fukt under klekkingen Følg anbefalte nivåer for fukt.

Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett