Prisliste for kjøp og salg av domestiserte svømmefugler

Prisene er veiledende, prisen på  gasser/andrikker vil normalt ligge litt lavere enn prisen på gås/and.

Gjess

Art

Voksne pr.stk.

Daggamle unger

Egg pr.stk.

Kvit norsk gås

4-500,-

150,-

40,-

Toulousergjess

800,-

200,-

60,-

Smålensgjess

400,-

150,-

40,-

Ender

Art

Voksne pr.stk

Daggamle unger

Egg pr.stk.

Indiske løpeender

250,-

100,-

30,-

Rouenender

300,-

125,-

35,-

Moskusender

250,-

100,-

30,-

Khaki Campbell

300,-

100,-

30,-

Smaragdender

400,-

125,-

35,-

Streicherender

400,-

125,-

35,-

Keiserender

400,-

100,-

35,-

Cayuga

400,-

100,-

35,-

Mignonender

400,-

100,-

35,-

Pekingender

300,-

100,-

30,-

Svensk and

400,-

125,-

35,-

Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett