Skogshøns - artslister

Skogshønsfamilien inkluderer Jerpe - slekten Bonasa, ryper - slekten Lagopus, og - slekten Tetrao(orrfugl og storfugl).


Norsk
Engelsk
Vitenskapelig
 
-
 
Skogshøns
Grouse
Tetraonidae
Jerper
Hazel Grouse
Bonasa
Hazel Grouse
Bonasa bonasia
Kinajerpe
Chinese Grouse
Bonasa Sewerzowi
Kragejerpe
Ruffed Grouse
Bonasa Umbellus
 
-
 
Ryper
Ptarmigans
Lagopus
Lirype
Willow Ptarmigan
Lagopus lagopus
Fjellrype
Rock Ptarmigan
Lagopus muta
Svalbardrype
Svalbard rock ptarmigan
Lagopus muta hyperborea
Hvitstjertrype
White-tailed Ptarmigan
Lagopus Leucurus
 
-
 
Tetrao
Tetrao
Tetrao
Orrfugl
Black Grouse
Tetrao tetrix
Kaukasusorrfugl
Caucasian Grouse
Tetrao Mlokosiewiczi
Storfugl (tiur og røy) Western Capercaillie Tetrao Urogallus
Svartnebborrfugl
Black-billed Capercaillie
Tetrao Parvirostris

Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett