Tittel Skribent Treff
Gulkinnand - Anas formosa Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 2911
Kappand - Anas capensis Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 5407
Rødhodeand - Netta rufina Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 4596
Svanegås - Anser cygnoides Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 6663
Hvitøyeand - Aythya nyroca Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 4710
Rustand - Tadorna ferruginea Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 5021
Blåvingegås - Cyanochen cyanopterus Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 5173
Praktrustand - Tadorna tadornoides Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 5202
Brunplystreand - Dendrocygna bicolor Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 6467
Brudeand - Aix sponsa Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 8210

Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett