Tittel Skribent Treff
Gulkinnand - Anas formosa Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 2718
Kappand - Anas capensis Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 5249
Rødhodeand - Netta rufina Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 4448
Svanegås - Anser cygnoides Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 6484
Hvitøyeand - Aythya nyroca Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 4568
Rustand - Tadorna ferruginea Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 4875
Blåvingegås - Cyanochen cyanopterus Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 5042
Praktrustand - Tadorna tadornoides Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 5075
Brunplystreand - Dendrocygna bicolor Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 6311
Brudeand - Aix sponsa Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 8018

Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett