Tittel Skribent Treff
Gulkinnand - Anas formosa Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 3062
Kappand - Anas capensis Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 5521
Rødhodeand - Netta rufina Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 4718
Svanegås - Anser cygnoides Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 6815
Hvitøyeand - Aythya nyroca Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 4811
Rustand - Tadorna ferruginea Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 5132
Blåvingegås - Cyanochen cyanopterus Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 5274
Praktrustand - Tadorna tadornoides Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 5287
Brunplystreand - Dendrocygna bicolor Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 6567
Brudeand - Aix sponsa Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 8356

Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett