Tittel Skribent Treff
Gulkinnand - Anas formosa Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 2618
Kappand - Anas capensis Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 5168
Rødhodeand - Netta rufina Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 4370
Svanegås - Anser cygnoides Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 6395
Hvitøyeand - Aythya nyroca Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 4491
Rustand - Tadorna ferruginea Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 4806
Blåvingegås - Cyanochen cyanopterus Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 4974
Praktrustand - Tadorna tadornoides Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 5000
Brunplystreand - Dendrocygna bicolor Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 6221
Brudeand - Aix sponsa Skrevet av Tormod Sæthre Treff: 7928

Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett