Svanegås - Foto T. SæthreBeskrivelse: Svanegås er stor en stor gås med lang hals, 81–94 cm lang, den veier 2.8–3.5 kg eller mer, bare grågås er tyngre. Det finnes en domestisert utgave av svanegåsen, kinesisk svanegås, også afrikansk gås er en domestisert utgave av svanegås. Den mest synlige forskjellen på den ville og den domestiserte er knoppen på oversden av nebbet hos den domestiserte. Det er likeså forskjell i temperament.

 Kjønnene er like, men hannen er litt større. Lyden fra den er et høyt trukket ut og stigende honking aang. Varselropet er lignende, men et mer grovere honk som kommer to eller tre ganger med korte mellomrom.

Utbredelse: Mongolia, nordliget Kina, og sørøstlige Russland. Det er en trekkfugl som hovedsakelig overvintrer i sentrale og østlige Kina.

Habitat: Den holder til på stepper, taiga og fjelldaler nær ferskvann, der den beiter på gress. Svanegåsen svømmer sjelden. Den danner små flokker utenom hekkesesongen.

Oppdrett/hekking: Svanegåsen hekker i par eller i løse grupper nær våtmarker, reiraktiviteten starter i mai. Den legger vanligvis 5–6 egg, men noen ganger opp til 8 egg, som blir lagt i et reir laget av planterester, plassert rett på bakken, ofte på en liten tue for å holde det tørt. Ungene klekker etter 28 dager og er befruktningsdyktige ved 2–3 års alder.