Jerpe hann - Foto Martin Mecnarowski | ShutterstockBeskrivelse: Kjønnene er ganske jevnstore. Voksne fugler veier 400 gram og har en lengde på 35 cm. Fjærdrakten er grå- og brunspraglete med et karakteristisk svart bånd ytterst på halefjærene. Vingene er ganske korte og det er derfor vanlig at de lager en del støy når de tar på vingene. Hannen har svart strupe, mens hunnen mere brun strupe, ellers er de ganske like.

Jerpa er stasjonær og monogam. Når jerpa letter, flyr den sjelden langt, setter seg helst inn i et tre i nærheten før den flytter seg videre.

Jerpas føde er variert og består av frø, bær, knopper og blader. Jerpa fortærer også insekter, insektlarver, pupper og mark. Ungene mates med insekter. Vinterstid utgjør bjørkeknopper den viktigste føden.

Habitat: Som leveområde foretrekker den steder med fuktighet og mye kjerr og løvskog, dette finner den i små bekkedrag og forsenkinger i terrenget. Normalt lever den parvis i revir som varierer i størrelse fra 200 til 400 dekar. 

Jerpeegg - Foto: Sergei Prokhorov | Shutterstock

Hekking: Pardanningen skjer allerede om høsten, og i mai måned legger høna 7-12 egg i en dyp grop innunder en stubbe eller et tre. Rugetiden er på 24–26 døgn. Kyllingene er flyvedyktige allerede 4 døgn etter klekking.

I løpet av de første ukene av livet er kyllingene avhengig av høy energi og virvelløse dyr som insekter, biller og larver, utgjør hoveddelen av dietten. De holder seg sammen med hunnen til høsten. Hanen holder seg innenfor samme revir hele sommeren.

 

Jerpe hunn - Foto: Bildagentur Zoonar GmbH | Shutterstock                                                       Utbredelse : Jerpa er vanlig i Trøndelag og på Østlandet, men bestanden er i tilbakegang. Som leveområde foretrekker den steder med fuktighet og mye kjerr og løvskog, dette finner den i små bekkedrag og forsenkinger i terrenget. Jerpa er et yndet jaktobjekt, både på grunn av sitt fine kjøtt og fordi den er lett å ta.

Slektninger er den nordamerikanske Kragejerpa og Kinajerpa i Sørøst-Asia. I nordlige Russland og Finland, samt tildels Øst-Finnmark finnes en lysere underart som kalles Finlandsjerpe

Lyd: