Foto: T.Sæthre

Opprinnelse: Denne rasen stammer fra Italia. Fra den italienske havnebyen Livorno innførte amerikanerne i 1835 høns fra denne rasen og gjennomførte et stort avlsarbeide med de. Også kalt for Leghorn. Rasen ble videreutviklet i USA og er eksportert til alle verdens land. Rasen er suverent den mest brukte verperase i vårt land og i verden for øvrig.
Den gule italiener sies å være avlet fram i Danmark av dyr med italiensk opprinnelse.

Sølvhalset italiener er avlet fram i England, og det samme gjelder rødsadlet italiener.

 

 

Foto: T.Sæthre

Beskrivelse:Dette er en lett hønserase med en flott typelinje, en valseformet kropp. Italienerne kan karakteriseres som livlige med litt flyvelyst. De er meget hardføre, og gode eggleggere. Kyllingene utvikles raskt og er enkle å få fram, huden er lysegul.
Hanen stolt med god reisning, hønen rank.

Farvevarianter: Hvite, sorte, gule, blå, røde, brune, oransjehalsede, sølvhalsede, tverrstripete, rødsadlede, blå/rødsadlede, porcelensfargede og lys/colombiafargede.

Vekt:
Hane - 2,0 - 2,2 kg .  Høne - 1,7 - 1,8 kg

Egg: Skallfarge: hvit. Minstevekt for rugeegg: 56 gram.

Avbildet ovenfor 1.1 sølvhalset italiener

Foto og eier: Endre Romuld

 

 

 

Kilder: Skandinavisk Fjærkrestandard m.flere.

 

 

 

 

 

Aktuell video

Avem

Nettbutikken Avem

Det du trenger til oppdrett